කැසිනි සෙනසුරු නවතම රූපය අල්ලා

ඉන්දීය Zeenews පුවත් ජාලය අනුව ඔක්තෝබර් 11 පසුගියදා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික ගගනගාමී හා අභ්යාවකාශ පරිපාලන බව (නාසා) මේ & ldquo වාර්තා; කැසිනි සහ rdquo; සෙනසුරු ගවේෂණ මෙහෙවර නව ප්රගතිය, සහ ldquo සෑදූ සේක; කැසිනි …

Continue reading

කැසිනි සෙනසුරු නවතම අධි-විභේදන රූප අල්ලා

පෙන්වා ඇති පරිදි, මෙම රූපය කැසිනි අප්රේල් 25 වෙඩි තැබීම, සෙනසුරු සිට විට දුර කිලෝ මීටර් මිලියන 2.973 ක් දුරින්. විද්යා News වෙබ් අඩවිය මේ වන විට නාසා කැසිනි සෙනසුරු උතුරු අර්ධ නවතම වෙඩි අධි-විභේදන …

Continue reading